SERVICE PISTOOL

Deze discipline wordt verschoten met:

–               klein kaliber wedstrijd – kaliber .22

–               groot kaliber wedstrijd – kaliber 7.62 tot en met 11.66 mm (.30 – .459)

De bijbehorende schietschijf is: 3201/60 en 3201 zie onder

Service pistool is de Engelse variant van ons Nederlandse Militair Pistool. Het eerste meest opvallende verschil is dat de schutter vrij is om een- of tweehandig te schieten. Andere verschillen zijn: er worden per schutter slechts twee schijven gebruikt, er wordt alleen staande geschoten, alle vier series van 6 schoten volgen meteen achter elkaar (hier blijkt het voordeel van 4 magazijnen).

Proefschoten vooraf vervalt.

Het dragen van gehoor- en oogbescherming is verplicht voor iedereen die zich op de schietbaan of in de ruimte bevind.

Het verloop van de wedstrijd:

Nadat u ingeschreven bent en het inschrijfgeld hebt voldaan zal normaal gesproken in volgorde van aankomst de schutters gevraagd worden zich op te stellen. Elk voor hun eigen 2 stuks schijfhouders welke op 25 meter afstand bevestigd zijn.

Wanneer de serie voor u is beëindigd worden de schijven bezocht door de assistent baancommandant en alle schutters. Pistolen worden opgeborgen in hun koffer. De punten worden geteld en de kaarten worden gewisseld of afgeplakt.

Uw aandacht moet nu gericht zijn op de baancommandant welke de nieuwe serie van schutters het teken geeft om zich op te stellen.

U stelt zich op op het 25 meter schietpunt voorzien van een wapen met veiligheidsvlag en zo mogelijk vier magazijnen elk geladen met 6 patronen.

Mocht u niet in het bezit zijn van vier magazijnen dan moet u in elk geval het totaal van 24 patronen bij u dragen.

In dit reglement wordt steeds gesproken over een fluitsignaal daarmee wordt bedoeld een signaal waarmee de serie wordt begonnen en geëindigd. Dit mag ook een elektronische tijdmeting zijn welke duidelijk hoorbaar is voor de deelnemer of kleuren led (rood/groen).

Gezien de snelheid van enige series is het “verplicht” om bij gebruik van een fluitsignaal daarvoor een aparte official aan te wijzen zodat de baancommandant zich alleen met de veiligheid kan bezighouden.

Stage:    Afstand:             schoten:                   Welke schijf:               tijd:                                   houding:

1             25 mtr.                6                                linker schijf                 15 sec.                            staand

2             20 mtr.                3 + 3                          beide schijven            10 sec.                            staand

3             15 mtr.                2 + 2 + 2                   rechter schijf               3 + 3 + 3 sec.                 staand

4             10 mtr.                3 + 3                          beide schijven            6 sec.                              staand

Deze geeft u een aantal commando’s waarvan eerst hieronder de betekenis wordt verduidelijkt:

“LADEN”                                                                  Veiligheidsvlag verwijderden en gevuld magazijn in wapen invoeren en doorladen en richtoefeningen (1 minuut).

“SCHUTTER GEREED”                                        Indien niemand zijn hand opsteekt neemt de baancommandant aan dat u gereed bent en gaat hij verder met

“VAARDIGE HOUDING”                                    U houdt uw wapen met een of twee handen vast, max. 45 graden t.o.v. de lichaams-as en niet binnen de schietlijn. Na 5 sec. wordt het                                                                                                    startsignaal gegeven. Wanneer de schutter gereed is met de oefening klinkt het commando:

“ONTLADEN” en “LEEG TONEN”                   Wanneer akkoord volgt het navolgende commando:

“VOLGEND SCHIETPUNT”                               De schutter mag dan oplopen waarna het commando:

“LADEN”                                                                 wordt gegeven. De schutter plaatst dan pas een magazijn en laadt het wapen door.

Deze commando’s  vanaf  “SCHUTTER  GEREED” voor alle 4 de stages herhalen en eindigen met:

“ONTLADEN” en “TONEN”                            Magazijn verwijderen en het wapen 2x doorladen.

Veiligheidsvlag plaatsen en door baancommandant laten controleren.

“U KUNT DE BAAN VERLATEN”                 Spreekt voor zich

Stagebeschrijving:

ad1. Vanaf de 25 mtr. lijn verschiet u uw zes schoten uitsluitend op de linker schijf in de toegewezen tijd van 15 seconden. De houding is vrij, dus een- of tweehandig. Na deze serie loopt u, op commando van de baancommandant, verder naar de 20 mtr. lijn. Er worden geen schijven geplakt; u kunt uw score dus niet gaan bekijken. Dit geldt voor elke stage.

ad2. Hier hebt u 10 seconden de tijd om de zes schoten te lossen. Houdt er rekening mee dat op elke schijf drie schoten gelost moeten worden, bij telling mogen er niet meer dan twaalf gaten in iedere schijf zitten. Zijn het er meer dan twaalf dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.

ad3. U loopt nu na de 15 mtr. lijn en nadat u de VAARDIGE HOUDING heeft aangenomen krijgt u de gelegenheid om in drie seconden twee schoten te lossen, daarna krijgt u drie seconden om weer de VAARDIGE HOUDING aan te nemen waarna de volgende twee schoten gelost moeten worden in drie seconden. Dit herhaalt zich nog eenmaal.

ad4. Nu loopt u naar de 10 mtr. lijn waar u zes seconden de tijd krijgt om zes schoten te lossen.

Denk erom op ieder schijf drie schoten, idem als ad2.

Het eerste fluitsignaal is het begin van de tijd en het begin van het tweede fluitsignaal is het einde van de tijd. Schoten voor het eerste fluitsignaal of na het tweede fluitsignaal gelost worden beschouwd als missers waarbij het aantal vanaf het hoogst te waarderen schot wordt verminderd.

Daarmee komen wij bij een aantal zaken welke vooraf besproken moeten worden maar die wij u niet toewensen.

A.:     Indien in uw schijven onverhoopt minder schoten voorkomen betekent dat dat uw schoten aan de late kant waren. De grens is 1 1/2: 1 d.w.z. indien de breedte van het schot meer dan 1 1/2 maal de hoogte is, is het een ongeldig schot en de griffier zal dit als een misser noteren.

B.:     Zowel in het parcoursschieten als bij Service Pistool wordt het niet vlekkeloos verlopen van een serie toegeschreven aan de schutter. Wapenstoringen, munitiestoringen, laadfouten etc. leiden niet tot herhaling van de serie. Gaat er iets fout dan hebt u eenvoudig pech. Meestal is dit niet zo erg b.v. wanneer u uw veiligheidspal vergeet dan herstelt u dit en gaat gewoon door.

C.:    Toegelaten wapens zijn alle klein kaliber wapens en alle centraal vuurwapens  (zie Militair Pistool).

D:     Het is niet toegestaan om een Pistool met meer patronen te laden dan de patroonhouder kan bergen.

U kunt meerde wedstrijden op een dag schieten, deze series tellen ook mee want de hoogste score geldt.

De totale uitslagenlijst is met een speciaal wachtwoord op de website te raadplegen. Jaarlijks wordt een oorkonde uitgereikt aan de meest bekwame schutter.  Ik hoop dat uw kennismaking met service Pistool u is/zal bevallen en wij zien u gaarne terug op de volgende wedstrijd.

De te gebruiken schietschijven:

Voor groot kaliber schijf 3201: afmeting schietschijf totaal is 76 x 45 cm

Voor klein kaliber schijf 3201/60: afmeting schietschijf totaal is 50 x 35 cm