Regelgeving

                                                                                                                                                   

Wij hanteren de volgende veiligheidsregels:

⦁ Behandel elk vuurwapen alsof het geladen is.

⦁ Vinger van de trekker houden wanneer er niet daadwerkelijk gevuurd wordt.

⦁ Draag altijd gehoorbescherming en een veiligheidsbril op de schietbaan, de vereniging heeft brillen en gehoorbeschermers voor bruikleen beschikbaar.

⦁ Onder geen enkele omstandigheid worden wapens en/of munitie onbeheerd op een schietpunt achtergelaten.

⦁ Bij het verplaatsen met een wapen in de schietbaan en achter de schietpunten is de veilige richting voor een wapen het plafond of de vloer en op de schietpunten is dat richting de kogelvanger. Bij een verplaatsing is het wapen aantoonbaar leeg en voorzien van een kamervlag.

⦁ Handelingen met een wapen (bijv. het uitleggen en/of showen) dienen te geschieden op de schietbaan en rustig en beheerst uitgevoerd te worden met de loop in veilige richting.

⦁ Bij het overhandigen van een wapen dient het wapen altijd zichtbaar voor iedereen in een open en veilige toestand te zijn. Gebruik hiervoor de kamervlag.

⦁ Op commando “VAST VUREN” gegeven door de baancommandant of wanneer er een alarm afgaat op de baan (geluid en zwaailicht) moet het wapen veilig ontladen worden en worden neergelegd op de schietpunt, stap uit het schietpunt en wacht op verdere instructies van de baancommandant.

⦁ Gedraag je rustig op de schietpunten en laat je medeschutter met rust wanneer zij aan het schieten zijn.

⦁ Het is verboden te schieten wanneer men alcohol of een andere stof, die de aandacht en/of het verantwoordelijkheidsbesef vermindert, heeft gebruikt.

⦁ Wijs medeschutters op onveilig gedrag of schakel de baancommandant in.

⦁ Discipline Groot Kaliber Pistool wordt geschoten op 25 meter.

⦁ Laad maximaal 5 patronen per magazijn.

⦁ Gebruik van hollowpoint- en waddcutter munitie is verboden.