Schietvereniging Het Vizier en de KNSA hechten zeer veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. We waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving.

In onderstaande informatiebrochure wordt uitgelegd hoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op de vereniging en op u als aspirant of lid van de vereniging.
Alleen de voor u relevante onderwerpen zullen in deze informatiebrochure aan de orde komen zoals:

* De categorie├źn van persoonsgegevens die worden verwerkt en de doeleinden;
* Het beleid van de KNSA en de Verenigingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
(privacy beleid);
* De rechten waarop u zich tegenover de KNSA en de vereniging kunt beroepen.

Informatiebrochure
In deze brochure vind u welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt, wat het doel is van deze verwerking en hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan door de vereniging.

Privacyverklaring
In de privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens SV Het Vizier mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.