Lidmaatschap

Na een periode als introducé deel te nemen aan Schietvereniging Het Vizier kan er besloten worden om zich aan te melden als aspirant-lid.

Hij/zij kan hiervoor een inschrijfformulier aanvragen bij het bestuur.

Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ingeleverd te worden met een pasfoto, een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G.)  en een kopie van het identiteitsbewijs of rijbewijs.

De V.O.G. dient door het aspirant-lid zelf te worden aangevraagd bij de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

De secretaris zal er voor zorgen dat het aspirant-lid wordt aangemeld bij de KNSA, waarna er door de KNSA een zogenaamde licentie met een licentienummer wordt verstrekt.

Bij aanmelding als lid van Schietvereniging Het Vizier is men het (eenmalig) inschrijfgeld aan de vereniging verschuldigd.

Tevens ontvangt het aspirant-lid van de vereniging uitgebreide informatie aangaande het lidmaatschap, de gang van zaken bij de vereniging en de voorschriften met betrekking tot het lidmaatschap.