Militair pistool

 

Vanwege belangstelling voor andere disciplines is door twee van onze leden het “Militair Pistool Schieten” geïntroduceerd. Het “Militair Pistool Schieten  is een officiële KNSA discipline en stamt af van de krijgsmacht. De toegestane wapens zijn “vuistvuurwapens” die ergens wereldwijd in legeronderdelen toegepast zijn. Om concurrentie vervalsing tegen te gaan zijn er eisen gesteld aan de wapens die tijdens deze discipline gebruikt worden. Zo is het bij revolvers niet toegestaan om looplengtes langer dan 4 inch te gebruiken. (Hoe langer de loop hoe beter de richtmiddelen) Ook verstelbare richtmiddelen op pistolen waren oorspronkelijk niet toegestaan. Eigenlijk zijn alle middelen welke het vuistvuurwapen “tunen” niet toegestaan. De basis gedachte was pistolen en revolvers te gebruiken die origineel in een krijgsmacht of politie korps toegepast werden.

En in de regel vindt men daar geen dure getunede wapens.

Om een indruk te geven van de eisen welke zoal aan de vuistvuurwapens, gebruikt tijdens de discipline “Militair Pistool Schieten” worden gesteld, volgt hieronder een (niet uitputtende) lijst;

Het afdruk gewicht van zowel pistolen en revolvers is minimaal 1360 gram.
De maximale looplengte bij revolvers is 4 inch.
Alleen kogel kalibers tussen de .32 (7.65mm) en .45 (11,66mm) centraalvuur zijn toegestaan.
Er wordt met één hand geschoten.
Compensators, loopgewichten en mondingsremmen zijn niet toegestaan.
Het dragen van een speciale schietbril, optische richtmiddelen of speciale trekkers zijn niet toegestaan.
Het gebruik van knielkussens (voor watjes) is niet toegestaan.
Wapens uitsluitend ingericht voor het verschieten van wadcutters zijn evenals
wapens met verstelbare kolven niet toegestaan.
Er mogen slechts 6 patronen tegelijk geladen worden.

Verloop van de wedstrijd.

Het MPS (Militair Pistool Schieten) onderdeel bestaat uit 24 wedstrijdschoten met 1 hand en is verdeeld over 4 oefeningen van 6 schoten.

1.  De eerste oefening bestaat uit een precisieserie van 6 schoten op 1 schijf,
afstand 25 meter in 3 minuten in de staande houding.

2.  De tweede oefening bestaat uit een snelvuurserie van 6 schoten op 1 schijf,
afstand 20 meter in 15 seconden nog steeds in staande houding.

3.  De derde oefening bestaat uit een snelvuurserie met vuur verdelen van 6
schoten op 2 schijven, afstand 20 meter in 12 seconden, geknield in
geknielde houding. (max. 3 schoten per schijf).

4.  De vierde oefening bestaat uit vuur verdelen van 6 schoten op 3 schijven,
afstand 15 meter in 9 seconden in staande houding.
(max. 2 schoten per schijf).

*  Voor de aanvang van de wedstrijd, mogen 6 proefschoten worden afgevuurd in
3 minuten (als oefening 1).
De baancommandant noemt de serietijd. Na het commando “LADEN” moet de baancommandant de schutters voldoende tijd geven om zich voor te bereiden.
Wanneer hij van mening is dat de schutters gereed zijn met hun voorbereidingen vraagt hij: “ZIJN DE SCHUTTERS GEREED ?”. Op deze vraag, met uitzondering in de eerste oefening, moet de “VAARDIGHOUDING” worden aangenomen of een schutter moet te kennen geven “NIET GEREED” te zijn. Gebeurt dit niet binnen 3 seconden dan begint de oefening. Als een schutter binnen 3 seconden zich “NIET GEREED” meldt, dan wacht de baancommandant 15 seconden en vraagt opnieuw:
“ZIJN DE SCHUTTERS GEREED” en start vervolgens de oefening.

Een oefening wordt geacht te zijn begonnen op het commando “VUUR” (of door middel van een KORT FLUITSIGNAAL). Elk schot hierna afgevuurd, telt mee in de wedstrijd. Bij teveel treffers in dezelfde kaart (procedure fout of missers) worden evenzovelen treffers, te beginnen met de hoogsten, afgetrokken.

MP KK 3201-60
Bovenstaand een Militair Pistool Kaart met ringen van 6 tot en met 10. Afmetingen 76cm hoog en 45cm breed. De 10e ring heeft afmetingen van 10 bij 15 cm.

 

Schiethouding definities

Kniel houding

De schutter knielt op de knie aan dezelfde zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd, of de schutter knielt op de knie aan de andere zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd, waarbij het lichaam (beide schouders) één lijn moeten vormen met de zgn. schiet-as. Voor beide houdingen gelden de volgende aanvullingen: De schiethand en -arm dienen geheel vrij naar voren te worden gehouden in de richting van de schijf. Hierbij mag men zodanig zitten dat een deel van het zitvlak op de hiel rust. Het gebruik van een knielkussen is verboden.

Vaardig houding

Bij de onderdelen 2, 3 en 4 van het Militair Pistool begint het schieten vanuit de “VAARDIGHOUDING”. In deze houding, wapen op 45 ° van het lichaam, wacht de schutter op het commando “VUUR” (of op het KORTE fluitsignaal). De tijd eindigt met een fluitsignaal. Dit fluitsignaal vangt aan 2 seconden  “VOOR” en eindigt “OP” het einde van de toegestane tijd. Tijdens het fluitsignaal mag er nog gevuurd worden.